Arşiv
Tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı enstitüler, ilaç ve tıbbi malzemelerine ilişkin borçların Maliye Bakanlığınca ödenmesine karar veri - 02/04/2018